Koelhouden.nl

Mijn koelvriescombinatie vriest niet en maakt een tikkend geluid

Start relais

Het startrelais levert stroom aan de compressor. Als het startrelais niet goed werkt, kan de compressor af en toe of helemaal niet draaien. Als de compressor niet draait, zal de vriezer niet afkoelen. Om te bepalen of het startrelais defect is, koppelt u de vriezer los en verwijdert u het startrelais van de compressor. Gebruik een multimeter om het startrelais te testen op continuïteit tussen de start- en run-klemmen. Als het startrelais geen continuïteit heeft of als het geuren ruikt, vervangt u het.

Compressor

De compressor is een motor die het koelmiddel comprimeert en het koelmiddel door de verdamper- en condensorbatterijen laat circuleren. Gebruik een multimeter om de continuïteit tussen de elektrische pinnen aan de zijkant van de compressor te testen. Als er een open circuit is, is de compressor defect. Als de compressor defect is, moet deze worden vervangen door een bevoegde technicus. Als de compressor niet defect lijkt te zijn, test u het startrelais en voert u de condensator uit. Als het startrelais of de run-condensator defect zijn, zullen ze voorkomen dat de compressor draait.

Picture of Yannick
Yannick

Koel expert sinds 2017