Koelhouden.nl

De koelvriescombinatie slaat de hele tijd aan

Temperatuurregeling thermostaat

De thermostaat voor temperatuurregeling leidt de spanning naar de compressor, de motor van de verdamperventilator en de motor van de condensorventilator. Als de thermostaat voor de temperatuurregelaar niet goed werkt, kan de vriezer continu draaien. Om te bepalen of de thermostaat defect is, draait u de thermostaat van de laagste instelling naar de hoogste instelling en luistert u naar een “klik”. Als u een klik hoort, is de thermostaat waarschijnlijk niet defect. Als u geen klik hoort, gebruikt u een multimeter om de thermostaat te testen op continuïteit. Als de contacten in de thermostaat niet openen, zelfs niet bij de laagste instellingen, betekent dit dat de thermostaat defect is. Als de thermostaat van de temperatuurregeling defect is, vervangt u deze.

Verdamper ventilatormotor

De motor van de verdamperventilator zuigt lucht aan over de verdamperspiralen en laat deze door de vriezer circuleren. Op de meeste koelkasten zal de ventilatormotor niet draaien als de deur open is. Zorg ervoor dat de koelkastdeur is gesloten en dat de deurschakelaar is geactiveerd. Als de deurschakelaar is geactiveerd maar de motor van de verdamperventilator nog steeds niet draait, vervang dan de motor van de verdamperventilator.

Condensorventilatormotor

De motor van de condensatormotor trekt lucht door de condensor en over de condensorbatterijen. Als de condensorventilator niet draait, controleer dan de ventilatorbladen op obstructies. Zorg er vervolgens voor dat de messen vrij kunnen ronddraaien. Als de ventilatorbladen niet vrij ronddraaien, zijn de lagers van de ventilatormotor versleten en moet de ventilatormotor worden vervangen. Als er geen obstakels aanwezig zijn en de ventilatorbladen vrij kunnen ronddraaien, gebruikt u een multimeter om de ventilatormotor te testen op continuïteit. Als de motor van de condensorventilator geen continuïteit heeft, vervangt u deze.

Ontdooitimer

De ontdooitimer schakelt de ontdooitherwarmer meerdere keren per dag in om eventuele vorst die zich op de vrieskamerverdampers heeft opgehoopt, te smelten. Als de ontdooiverwarmer niet wordt ingeschakeld, zal zich vorst blijven ophopen op de verdamperspiralen en zullen de spoelen uiteindelijk bevriezen. Om ervoor te zorgen dat de ontdooitimer de ontdooitherwarmer inschakelt, moet de ontdooitimer doorgaan naar de ontdooicyclus. Als de ontdooitimer niet juist doorgaat, gaat de ontdooiverwarmer niet aan. Om te bepalen of de timer defect is, draait u de timer langzaam met een schroevendraaier of met de hand. Draai de timer totdat deze klikt. Wanneer de timer klikt, worden de compressor en de ventilatoren uitgeschakeld. Als de ontdooithermostaat en de verwarmer correct werken, gaat de kachel aan. Als de kachel wordt ingeschakeld, betekent dit dat de timer defect is en moet worden vervangen.

Ontdooi de verwarmingseenheid

De ontdooiverwarmer wordt meerdere keren per dag ingeschakeld om eventueel aanwezige rijp op de spiraalvormige verdamperbatterijen weg te smelten. Als de ontdooiverwarmer is doorgebrand, zullen de verdamperspiralen bevriezen. Als de verdamperspiralen worden bevroren, kan er geen lucht door de spoelen passeren en de vriezer koelen. Om de afname in koelcapaciteit te compenseren, zal de vriezer continu draaien in een poging om de vriezer koud te houden. Als u vermoedt dat de ontdooiler niet werkt, controleer dan eerst de verdamperspiralen. Als de spoelen zijn afgesloten met rijp, werkt het ontdooisysteem niet goed. Gebruik vervolgens een multimeter om de ontdooiverwarmer te testen op continuïteit. Als de ontdooiverwarmer geen continuïteit heeft, vervangt u deze.

Ontdooi thermostaat

De ontdooiverwarmer wordt meerdere keren per dag ingeschakeld om eventueel aanwezige rijp op de spiraalvormige verdamperbatterijen weg te smelten. Voordat de ontdooicachel wordt ingeschakeld, moet de ontdooithermostaat aantonen dat de verdamperspiralen koud genoeg zijn. Als de batterijen koud genoeg zijn, zorgt de ontdooithermostaat ervoor dat de ontdooiler kan worden ingeschakeld. (Gewoonlijk moet de temperatuur van de batterijen onder 30 graden Fahrenheit zijn.) Als de thermostaat defect is, zal de ontdooiverwarmer niet inschakelen, waardoor de verdamperspiralen kunnen bevriezen. Om te bepalen of de ontdooithermostaat een fout heeft, gebruikt u een multimeter om de thermostaat te testen op continuïteit. Als de ontdooithermostaat geen continuïteit heeft, vervangt u deze.

Condensorbatterijen zijn vuil

Als de condensorbatterijen zich binnen de muren van de vriezer bevinden, hoeven de batterijen niet te worden gereinigd. Als de condensorbatterijen echter gemakkelijk van achter of onder de unit kunnen worden geopend, moet u ze elke 6-12 maanden reinigen. Als de condensorbatterijen vuil zijn, kunnen ze de warmte niet effectief afvoeren, waardoor de koelcapaciteit van de vriezer sterk wordt verminderd. Als de condensorbatterijen vies zijn of in een tijdje niet zijn gereinigd, reinig ze dan.

Hoofdbesturingskaart

Besturingskaarten worden vaak verkeerd gediagnosticeerd – controleer voordat u de besturingskaart vervangt eerst vaker defecte onderdelen. Als u hebt vastgesteld dat alle andere componenten correct werken, vervangt u de hoofdbesturingskaart.

Picture of Yannick
Yannick

Koel expert sinds 2017